Σκοπός και Στόχοι

Σκοπός του έργου είναι η προστασία και η αξιοποίηση των σημαντικών εντόπιων  ποικιλιών καστανιάς, η προώθηση ενός σύγχρονου τρόπου καλλιέργειας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του καστάνου.

Οι επιμέρους στόχοι είναι:

  • Η προστασία και ανάδειξη των καστανεώνων του Ν. Χανίων ως βασικό στοιχείο της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος,
  • Η ταυτοποίηση και διατήρηση του εντόπιου γενετικού υλικού,
  • Η προστασία των τοπικών ποικιλιών καστανιάς από γενετική διάβρωση και αποτροπή εισαγωγής νέων ασθενειών,
  • Η αποτροπή εγκατάστασης νέων καστανεώνων σε μη συμβατές περιοχές,
  • Και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος «Ορεινό κάστανο Ν. Χανίων» και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και της εμπορευσιμότητάς του