Παραδοτέα

Το Εργο περιλαμβάνει τα παρακάτω 13 παραδοτέα. Η ανάρτηση των παραδοτέων θα γίνεται σταδιακά μετά την ολοκλήρωσή τους από το ΜΑΙΧ και τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης Αξιολόγησης και Παραλαβής που έχει συσταθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ.

Α.1 Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με χωρικές πληροφορίες στις περιοχές που υπάρχουν καστανεώνες

Α.2 Ψηφιακός Εδαφολογικός Χάρτης με ενσωμάτωση δεδομένων των εδαφολογικών αναλύσεων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα επίπεδα πληροφοριών της Βάσης Δεδομένων.

Β.1 Δημιουργία Μονάδας Διατήρησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού των ποικιλιών της Κρήτης.

Γ.1  Μοριακά δενδρογράμματα των κύριων ποικιλιών της Κρήτης.

Δ.1 Πρότυπο διαχείρισης της καλλιέργειας καστανιάς.

Δ.2 Πιλοτική εφαρμογή του προτύπου διαχείρισης σε διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων.

Ε.1 Παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας κρυοδιατήρησης των ποικιλιών καστανιάς του Ν. Χανίων.

Ε.2 Δημιουργία ενός αρχικού πυρήνα, επιτυχώς εγκατεστημένου φυτικού υλικού σε υγρό άζωτο, που θα αποτελέσει τη βάση για την δημιουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ.

ΣΤ.1 Κοινωνικο-οικονομική έρευνα των περιοχών καστανοκαλλιέργειας  (Δήμων: Κισσάμου, Πλατανιάς και Σελίνου-Καντάνου) του Ν. Χανίων και αποτύπωση των τάσεων που αφορούν στην επέκταση (χωροταξικά και ποσοτικά), αλλά και τη σημασία που αποδίδεται στον συγκεκριμένο τομέα

ΣΤ.2 Διεξαγωγή έρευνας αγοράς του καστάνου και προτεινόμενη Στρατηγική Μάρκετινγκ / Προώθησης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος «Ορεινό Κάστανο Ν. Χανίων».

Ζ.1 Εκτενής Αναφορά και δέσμης ενεργειών προώθησης / Ιστοσελίδα

Ζ.2 Έντυπα και ηλεκτρονικά υλικά προώθησης

Ζ.3 Τελικό συνέδριο στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί και διαγωνισμός συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής με βασικό υλικό το κάστανο  Ν. Χανίων.