Το Εργο

Το έργο «Διερεύνηση δυνατοτήτων διατήρησης του ιδιόρρυθμου γενετικού υλικού καστανιάς του Ν. Χανίων μέσω της προστασίας γενοτύπων των εντόπιων ποικιλιών και της ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας του κάστανου. Πιλοτική εφαρμογή», στοχεύει στην προστασία και η αξιοποίηση των σημαντικών τοπικών  ποικιλιών καστανιάς της Κρήτης, στην προώθηση ενός σύγχρονου τρόπου καλλιέργειας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του καστάνου.

Υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) όργανο του Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (ΔΙΚΑΜΑΣ/CIHEAM) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δικαιούχος του έργου είναι η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2016» και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες (1/11/2016 – 31/10/2020) και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 199.600,00 €

--------------------