Περιληψη

Κύριο αντικείμενο του παρόντος ερευνητικού έργου αποτελεί η διαφύλαξη των καστανεώνων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του Ν. Χανίων, μέσω της προστασίας τους από διάφορους εισβολικούς φυτοπαθολογικούς  παράγοντες (μύκητες και έντομα) που συνδέονται κυρίως με την εισαγωγή πολλαπλασιαστικού  υλικού  από την ηπειρωτική Ελλάδα και το εξωτερικό και η προστασία των τοπικών ποικιλιών από γενετική διάβρωση. Επιπλέον το έργο εστιάζει στην υλοποίηση δράσεων ανάδειξης των ευεργετικών ιδιοτήτων του κάστανου και γενικότερα την  προώθηση, τυποποίηση/ πιστοποίηση του συγκεκριμένου προϊόντος με τελικό στόχο την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς του σε πανελλαδικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Ν. Χανίων αποτελεί τη μοναδική περιοχή της Κρήτης όπου η καστανιά ευδοκιμεί σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές Κρήτης, ενώ με την πάροδο των ετών δημιουργηθήκαν τρείς (3) κύριες ποικιλίες πολύτιμου γενετικού υλικού με καρπό που φέρει εξαιρετικά μορφολογικά, διατροφικά και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα τελευταία έτη κυρίως, η καλλιέργεια της καστανιάς, λόγω των υψηλών αποδόσεών της, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των παραγωγών, γεγονός που οδηγεί στην άναρχη εισαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού από την ηπειρωτική Ελλάδα ή και το εξωτερικό, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο γενετικής διάβρωσης των εντόπιων πολύτιμων ποικιλιών, την εισαγωγή εισβολικών παθογόνων & εντόμων αλλά και την εγκατάσταση νέων καστανεώνων σε ακατάλληλες περιοχές.

περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Αίτηση

Διάθεση εμβολιασμένων γυμνόριζων δενδρυλλίων Καστανιάς τεσσάρων εντόπιων ποικιλιών (Ρογδιανή, Στροβλιανή, Καθαροκαστανιά και Κουτσακερή).

 

Δημιουργικές Συνταγές με ορεινό κάστανο ν. Χανίων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δράση «Δημιουργικές Συνταγές με ορεινό κάστανο ν. Χανίων»